Khu dân cư

  • Nhà ở tái thiết tại làng Yangliu / Kts. Hsieh Ying-Chun
  • Hsieh Ying-Chun là Kiến trúc sư người Đài Loan, ông là người đã chiến thắng giải thưởng Curry Stone Design  2011và  là người đã giúp khôi phục lại một ngôi làng ở Trung Quốc sau một trận động đất với những kỹ thuật chuyên môn và vật liệu tại địa phương.

  • Xem chi tiết