Phức hợp

  • Dancing Dragon Towers / thiết kế: Adrian Smith+Gordon Gill
  • Một công trình mới của văn phòng kiến trúc Adrian Smith + Gordon Gill dự kiến được xây dựng tại quận thương mại quốc tế Yongsan. Hai toà tháp cao 450m với các mảng kính như vẩy rồng mô phỏng hai con rồng sóng đôi nhau toạ lạc bên bờ bắc của sông Hàn.

  • Xem chi tiết