Quy hoạch

  • Quy hoạch bán đảo Sơn Trà / S.O.M
  • Bản quy hoạch đề xuất một loạt những chiến lược nhằm nâng cao vị thế của Sơn Trà như một điểm đến cho du lịch sinh thái đồng thời bảo vệ những tài sản thiên nhiên độc đáo. Bản quy hoạch đề xuất tạo ra vùng không xây dựng đối với khu vực có độ cao trên 100m

  • Xem chi tiết