Văn phòng-Trụ sở

  • Trụ sở chính Pappas – Mercedes Salzburg / Kts. Kadawittfeldarchitektur
  • Sự linh động và chuyển động của xe ô tô đã gợi mở nên ý tưởng tổ chức trong công trình. Mọi người có thể di chuyển trong tòa nhà như thể đang đi trên đường công cộng: có thể lái xe xuyên qua, đậu xe, hay dừng lại và xuống xe để trải nghiệm cảm giác của mình với thế giới ô tô...

  • Xem chi tiết