Bản tin

  • Không nên bơm thuốc tăng lực cho địa ốc
  • Sau khi dự thảo bơm hàng chục nghìn tỷ đồng cứu nền kinh tế được công bố, các chuyên gia khuyến cáo không nên trực tiếp bơm tiền cho bất động sản mà hãy trị bệnh từ gốc rễ là hạ lãi suất, tạo điều kiện để người dân mua nhà.

  • Xem chi tiết
  • Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia: Chính sách đang đi vào cuộc sống
  • Đã hơn một năm kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2127/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Một năm là “khoảng rộng” vừa đủ để những nhà hoạch định chính sách nhìn lại và cảm nhận những việc đã và đang làm được về một chiến lược lớn của đất nước “Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia”.

  • Xem chi tiết