Bảo tồn

  • Giải pháp quy hoạch, bảo tồn Dải vườn hoa trung tâm thành phố
  • Thành phố Hải Phòng là đô thị loại I, đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ với hệ thống Trung tâm đô thị cấp quốc gia, với thủ đô Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng. Trong quá trình hình thành và phát triển, hệ thống các không gian công cộng còn hiện hữu bên trong đô thị cũng lưu giữ đầy đủ các giá trị bản địa đặc trưng, tiền đề cho sự phát triển có bản sắc của đô thị Hải Phòng trong tương lai.

  • Xem chi tiết
  • Định hướng phát triển trung tâm cũ thành phố Hải Phòng
  • Hải Phòng sẽ không phải thành phố một lõi như cách chúng ta quy hoạch tại đa số các thành phố Việt Nam. Đặc tính địa lý bị sông chia cắt, sự phát triển vươn mình quá nhanh theo các trục kinh tế, sự thiếu vắng các trục giao thông lan tỏa từ trung tâm cũ đã khiến cho mô hình đơn cực không tỏ ra hiệu quả.

  • Xem chi tiết
  • Chặng đường 20 năm và tương lai của Di sản Huế
  • "Bảo tồn và phát triển bền vững Di sản thế giới ở Việt Nam: Nhìn lại chặng đường 20 năm qua và hướng đến tương lai của Di sản Huế" là chủ đề hội nghị do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức ngày 21/9, tại thành phố Huế.

  • Xem chi tiết