Bảo tồn

  • Bảo tồn và phát triển
  • Trong quá trình quy hoạch và xây dựng đô thị mấy chục năm qua, không phải bao giờ chúng ta cũng tìm ra lời giải đúng đắn cho vấn để bảo tồn và phát triển.

  • Xem chi tiết
  • Cần thiết phải có quy hoạch khảo cổ
  • Những tranh luận chung quanh việc xây dựng cầu vượt gần khu vực Đàn Xã Tắc đã khép lại khi thành phố Hà Nội tìm được phương án có thể coi là hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Nhưng chắc chắn, những câu chuyện tương tự như vậy sẽ còn tiếp diễn. Bởi thành phố có nhu cầu xây nhiều công trình mới, trong khi đó, Hà Nội lại là địa phương “đụng đâu cũng thấy di tích”. Xây dựng quy hoạch khảo cổ là việc làm hết sức cấp thiết.

  • Xem chi tiết