Kiến trúc

  • Thành phố nổi cho tương lai
  • Biến đổi khí hậu và các thảm họa thiên tai là một trong những động lực làm cho các nhà quy hoạch và quản lý đô thị đang ngày đêm tìm ra các giải pháp nhằm đối phó với nó. Một trong những giải pháp mà các chuyên gia đã và đang nghiên cứu, đó là thiết kế các thành phố nổi.

  • Xem chi tiết
  • Công trình chọc trời: Xu hướng thế giới năm 2014
  • Năm 2013, thế giới đã chứng kiến công trình World Trade Centre cao nhất nước Mỹ, nhiều công trình chọc trời mang tính bền vững ở Trung Quốc đã bắt đầu làm móng và rất nhiều công trình đầy tham vọng khác cũng đang trong quá trình triển khai.

  • Xem chi tiết