Văn hóa-Mỹ thuật

  • Jasper James: Những hình bóng đô thị
  • Con người & đô thị luôn có một mối quan hệ đặc biệt, con người vừa là một yếu tố biến đổi đô thị nhưng  họ bị chính đô thị tác động ngược lại. Trước đô thị , con người dường có quá nhiều cảm xúc: khi thân thuộc, khi gắn bó, khi xa cách…nhưng có lẽ nếu nhìn dưới góc độ qui mô thì có lẽ đô thị luôn bao trùm và có phần lấn lướt sự hiện diện của con người.

  • Xem chi tiết
  • Triển lãm ảnh “Thành Phố Của Tôi”
  • Kỷ niệm 38 năm ngày Giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2013), ngày 29. 3, Hội nhiếp ảnh TP.HCM khai mạc triển lãm ảnh chủ đề Thành Phố Của Tôi của 12 tác giả thành viên diễn đàn yeunhiepanh.net.

  • Xem chi tiết
  • Thu nhỏ không gian vào hộp gỗ
  • Nằm gọn trong sảnh triển lãm tại Trung tâm văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội), những chiếc hộp gỗ xinh xinh của Vũ Kim Thư lôi cuốn người xem bởi ý tưởng sáng tạo độc đáo trên chất liệu mới mẻ.

  • Xem chi tiết