Giải thưởng-Cuộc thi

  • Thi tuyển thiết kế kiến trúc
  • Công trình Biểu trưng tỉnh Tây Ninh phải thể hiện được tính dân tộc và hiện đại, là biểu tượng văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu của đất nước và con người Tây Ninh hôm nay và mai sau, một công trình kiến trúc đẹp có tính biểu trưng cao, hài hòa với không gian quy hoạch.

  • Xem chi tiết
<<  Prev  1 2 3 4  >>