Góc nhìn

  • Điều chỉnh định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam
  • Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến của nhiều chuyên gia và Hội nghề nghiệp cho nội dung Bản “ Điều chỉnh định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam đến năm 2030”, với mong muốn để Bản điều chỉnh này khi trình Chính phủ sẽ nhận được sự đồng thuận của giới KTS và xã hội. Đây là việc làm cần thiết, thể hiện sự dân chủ, công khai và tôn trọng lắng nghe mọi ý kiến đóng góp, cho dù trái chiều, của Bộ Xây dựng.

  • Xem chi tiết
  • Nhà chia lô ở nông thôn – xu thế tất yếu hay là một hệ lụy…?
  • Trong các nhân tố làm thay đổi bộ mặt kiến trúc nông thôn nước ta, loại nhà chia lô (liền kề) xuất hiện gần đây đang có xu hướng phát triển ngày một nhanh và nhiều. Dù nằm trong phạm vi các thị tứ hoặc trải dài trên đường làng, bám theo các trục lộ giao thông… nhà chia lô ở nhiều vùng nông thôn đang là hiện tượng cần được xem xét, phân tích.

  • Xem chi tiết
<<  Prev  4 5 6 7  >>