Quyết định-Chính sách

  • TP.HCM: Duyệt quy hoạch 5 khu dân cư trên địa bàn các quận, huyện
  • UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành các quyết định phê duyệt quy hoạch 1/2000 Khu dân cư Tân Tạo hiện hữu (khu 2) quận Bình Tân, Khu dân cư Tân Tạo hiện hữu (khu 1) quận Bình Tân, Khu dân cư xã Xuân Thới Thượng ở Củ Chi, Khu vực phường 6 và phường 17 quận Gò Vấp và Khu dân cư dọc đường Nam Cao quận 9.

  • Xem chi tiết
  • Xây mới cây xăng phải theo qui chuẩn quốc gia: QCVN 01:2013/BCT
  • Bộ Công Thương vừa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2013/BCT về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu. Quy chuẩn do Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013.

  • Xem chi tiết