Quyết định-Chính sách

  • Chiến lược khoa học công nghệ ngành Xây dựng: Tập trung phát triển nhà ở xã hội, công trình biển đảo
  • Nghiên cứu chế tạo vật liệu, phát triển công nghệ xây dựng, phương pháp quản lý tối ưu về giá, chất lượng, môi trường... cho nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng; phát triển xây dựng công trình trên biển, đảo; làm chủ công nghệ xây dựng các công trình phức tạp như nhà máy điện nguyên tử, công trình ngầm đô thị là nhiệm vụ ưu tiên trong Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Bộ Xây dựng ban hành.

  • Xem chi tiết
  • Công trình siêu cao tầng phải trang bị vật liệu không cháy
  • Những dự án xây dựng công trình siêu cao tầng khi xảy cháy rất khó cứu chữa do thang cứu nạn bị khống chế độ cao. Do đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy quy định, công trình siêu cao tầng phải trang bị vật liệu không cháy hoặc khó cháy...

  • Xem chi tiết
  • Lấn cấn quản lý chất lượng công trình
  • Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng (thay thế Nghị định 209/2004/NĐ-CP, Nghị định 49/2008/NĐ-CP) có hiệu lực từ 15/4/2013 được kỳ vọng làm thay đổi, giúp quá trình quản lý đầu tư chặt chẽ, tăng cường vai trò của nhà nước, tránh thất thoát lãng phí, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư xây dựng.

  • Xem chi tiết