Quyết định-Chính sách

  • Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp phép xây dựng: Về lâu dài, thì dân có lợi!
  • Việc ban hành Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) là một dấu ấn quan trọng trong công tác cấp GPXD cũng như quản lý đô thị nói chung. Bởi đây là lần đầu tiên công tác cấp phép xây dựng có Nghị định riêng quy định về GPXD nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư khi đi xin GPXD, đẩy nhanh thời gian cấp GPXD, đồng thời nâng cao nhận thức của cơ quan, cá nhân trong quá trình giải quyết cấp GPXD, bảo đảm công tác xây dựng đi vào nề nếp, tuân thủ quy hoạch.

  • Xem chi tiết
<<  Prev  5 6 7 8  >>