Quyết định-Chính sách

  • TPHCM: phê duyệt quy hoạch khu đô thị Hiệp Phước
  • Đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 khu đô thị Hiệp Phước (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) đã được UBND TPHCM phê duyệt, là khu đô thị gắn với cảng biển - tạo điều kiện mở rộng không gian đô thị TPHCM ra biển - tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

  • Xem chi tiết