Trao đổi

  • Dân đủ sáng suốt để bầu thị trưởng
  • Khi phải chịu trách nhiệm lớn hơn, trực tiếp hơn trước dân, đến lượt thị trưởng được bầu trực tiếp sẽ phải thúc ép bộ máy hành chính của mình hoạt động hiệu quả, giảm thiểu hiện tượng nhũng nhiễu nhân dân.

  • Xem chi tiết
  • Chính quyền đô thị Tp.HCM: Chiếc áo mới phải như thế nào?
  • Quốc hội vừa chấp thuận đề nghị của TP.HCM về sự cần thiết phải xây dựng đề án thí điểm về mô hình Chính quyền đô thị (CQĐT). Có thể nói, động thái này của Quốc hội đóng vai trò như một “bà đỡ” để cho ra đời một mô thức mới quản lý nhà nước về đô thị. Tuy nhiên, vấn đề cần đặt ra là “chiếc áo mới phải như thế nào”?

  • Xem chi tiết