Trao đổi-Phân tích

  • Bất động sản 2013 - Tầm nhìn và hướng đi
  • BĐS của chúng ta chưa có nền tảng kinh tế - xã hội mà chỉ là những nhà đầu tư theo phong trào, còn thiếu kiến thức xin đất làm dự án, san nền bán nhà. Người mua bỏ tiền mua theo kiểu góp vốn rồi chờ làm... giá bán trao tay dăm bảy lượt kiếm lời, trở thành nhà nhà đầu tư, người người đầu tư nhưng đầu ra không có.

  • Xem chi tiết
<<  Prev  5 6 7 8  >>