Việt Nam

  • Năm 2020, thông toàn tuyến đường vành đai 5
  • Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn (VIAP), TCty tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) vừa có báo cáo quy hoạch hướng tuyến đường vành đai 5 trong đó đề cập đến chức năng và kế hoạch triển khai xây dựng tuyến đường.

  • Xem chi tiết